آمریکا به بهانه توافق هسته‌‌ای به رژیم صهیونیستی سلاح‌‌های پیشرفته می‌‌دهد