بانک صادرات وظیفه تامین کسری‌های موسسه میزان را ندارد!