موافقت کشورهای اروپایی با قوانین مشترک علیه شبه‌نظامیان خارجی در اروپا