تظاهرات بحرینی‌ها در آستانه محاکمه شیخ علی سلمان ادامه دارد