عکس/ انفجار انتحاری مرگبار در وزارت دادگستری افغانستان