بانک مرکزی: ۳۰۰ لیزینگ درحال کلاهبرداری از مردم هستند!