طلب 45 میلیارد ریالی شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام از مشترکان