آمریکا ۲۰۰ میلیون دلار برای کمک به اوکراین اختصاص می‌دهد