هنیه: حماس در حال رایزنی برای مذاکره غیرمستقیم با اسرائیل است