وجود 17 مرکز شیعه در اروپا حاصل انقلاب اسلامی ایران است