افزایش مشارکت مردم در امر مدرسه‌سازی/ دانش‌آموزان چند استان خیّر مدرسه‌ساز شدند