فتح الله زاده یکبار دیگر در دفتر مدیریت باشگاه استقلال