رونمایی از کتاب «استقبال الادب العربی المعاصر فی ایران» در دانشگاه قرآن و حدیث