دعوت فوتبالیست های هرمزگانی به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی