رییس مجمع خیرین مدرسه ساز: 12میلیون دانش آموز در امر مدرسه سازی مشارکت می کنند