پیشرفت ساخت سکوهای فاز 19 پارس جنوبی به 76 درصد رسید