فتح الله زاده یکبار دیگر در دفتر مدیریت باشگاه استقلال/این بار به عنوان ستاره سینما!