نوسان در صادرات اردبیل/ ۶ میلیون دلار ارزش صادراتی سال ۹۳