هفته خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آغاز به کار کرد