ال جی: پرچمدار بعدی در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ از راه می رسد