معاینات زائران حج تمتع ۹۴ تا ابتدای ماه رمضان پایان می‌یابد