واکنش نماينده ايران در سازمان ملل به اظهارات وزير جنگ رژيم صهيونيستي