برگزاری نمایشگاه خرید جهیزیه کالای ایرانی در هفته جوان