رئیس جمهور با بررسی پرونده روسای دانشگاه‌ها در شورای انقلاب فرهنگی موافقت کرد