در تشکیل کمپین بین‌المللی مبارزه با تروریسم از ظرفیت رنگین‌پوستان آمریکا استفاده شود