راه‎اندازی اولین مرکز رشد فناوری‎های سلامت و دارویی در استان