طلسم پرسپولیس در یک هشتم شکست/ قرمزها هم گل زدند، هم بردند!