روسای کمیته‌های ملی المپیک عمان، سوریه و ماکائو وارد تهران شدند