دولت برای سومین‌بار با تجمع دانشجویان مقابل وزارت خارجه مخالفت کرد/تجمع سکوت مقابل مجلس