گسترش همكاري‌هاي دفاعي و تشديد اقدامات براي مقابله با تروریسم