افتتاح بزرگترین مجتمع فرهنگی کودک و نوجوان غرب کشور در کرمانشاه