توقف نماد معادن روی ایران،ریخته گری تراکتورسازی ایران، داروسازی کوثر و رفع گره معاملاتی نفت پارس