تیم مذاکره کننده راهی وین شد/ ادامه رایزنی‌ با اشمیت