آماری که نشان می دهد تراکتورسازی محبوب تر از استقلال و پرسپولیس است!