ضوابط ثبت‌نام کلاس اولی‌ها و سایر دانش‌آموزان اعلام شد