کیومرث هاشمی: دیدار شیخ احمد با رئیس‌جمهور به دلیل سفر استانی امکان‌پذیر نیست