يک سوم مبتلايان به HIV زنان هستند/جلوگيري از انتقال از مادر به جنين در اولويت