روسیه حمله به سفارتخانه‌اش در دمشق را به شدت محکوم کرد