انجام مذاکرات هسته‌ای با روش صحیح سبب تبلیغ انقلاب اسلامی در جهان است