آخرین آمار مجوزهای صادر شده در دولت یازدهم/سلیقه سیاسی شخصی را در صدور مجوزها دخالت ندادیم/وعده روحا