کارگاه «توسعه ایده و تجاری‌سازی» در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود