عملکرد سازمان حج و زیارت در شورای عالی حج بررسی شد