انتظار آمریکا در مورد فعالیت فردو خلاف تفاهم‌نامه لوزان است/نئو محافظه‌کاران آمریکایی به دنبال تبد