تصاویر جشن تولد هنگامه قاضیانی در رونمایی از «هاری»