برگزاری کارگاه آموزشی در هند/ «بزبزقندی» چند ملیتی می‌شود