رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بدست کیفیت آموزشی پیش می‌رود/کسب رتبه اول در بین دانشگاه‌های تیپ ۲