زلزله 4.5 ریشتری در لوجلی خراسان شمالی خسارتی نداشت