جشنواره بین المللی کاریکاتور در تبریز نفرات برتر را معرفی کرد