برنامه اصناف برای رمضان/ فروش ویژه کالاهای اساسی از ۱۷ خرداد