هاشمی: دیدار شیخ احمد با رئیس جمهور به دلیل سفر استانی امکان‌پذیر نیست